logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – trzecie zapytanie na dostawę żywności

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy żywności do kuchni w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap.

nr 11/EFS 9.2.1/2022

w ramach realizacji projektu pn: „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”  współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 07.02.2022. o godzinie 12.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla – Członek Komisji,

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 20.01.2022. do dnia 07.02.2022r. do godz. 12.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl , :  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 07.02.2022. do godz. 12.30 wpłynęła tylko jedna oferta w ramach części 1 : warzywa i owoce świeże:
Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
„Straush” Firma Handlowo-Usługowa Jan Pajdo, Mszana Górna 522 07.02.2022 godz. 09.45 51.613,00
  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  żaden przedstawiciel Oferenta.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 08.02.2022r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 07.02.2022r.