logo Europejskich Funduszy Społeczny

Drugie zapytanie ofertowe – dostawa żywności 2023

Hospicjum Sosnowieckie ponownie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania nr 06/EFS 9.2.1/2023:

Dostawa żywności do kuchni w   Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn: „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego” współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę żywności na potrzeby kuchni głównej w podziale na następujące Części:
  Część  1 – Warzywa i owoce świeże
 Część  2 – Warzywa i owoce mrożone
 Część  3 –  Ryby
  Część  4 – Artykuły różne ( w słoikach, w puszkach, suche i sypkie)
  Część 5 – pieczywo

  Oferty należy złożyć:

   1. w formie papierowej w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2023 do godz. 10:00. 

  2. w formie elektronicznej z wszystkimi podpisanymi załącznikami w Bazie Konkurencyjności do dnia 20.01.2023 do godz.10.00 

Szczegóły w załącznikach:

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office