logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – drugie zapytanie ofertowe – dostawa żywności 2023

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy żywności do kuchni w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap.

nr 06/EFS 9.2.1/2023

w ramach realizacji projektu pn: „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”  współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 20.01.2023r. o godzinie 10.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:

  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Krzysztof Madejczyk – Członek Komisji,
  • Milena Wąsowska – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 11.01.2023r. do dnia 20.01.2023r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl , :  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 20.01.2023r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty :

Cześć 1 – warzywa i owoce świeże

Nie wpłynęła żadna oferta.

Część 2 – warzywa i owoce mrożone

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Zakład Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy – sp. j. ul. Składowa 11, 41-902 Bytom Oferta wpłynęła przez bazę konkurencji w wyznaczonym terminie 19.137,50 zł

Część 3 – ryby

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Zakład Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy – sp. j. ul. Składowa 11, 41-902 Bytom Oferta wpłynęła przez bazę konkurencji w wyznaczonym terminie 22.137,00 zł

Część 4 – artykuły różne ( w słoikach, w puszkach, suche i sypkie)

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Zakład Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy – sp. j. ul. Składowa 11, 41-902 Bytom Oferta wpłynęła przez bazę konkurencji w wyznaczonym terminie 55.051,50 zł

  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  żaden przedstawiciel Oferenta.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i merytorycznej ofert, Komisja dokona wyboru ofert najpóźniej do dnia 23.01.2023r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 20.01.2023r.