logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – sprzęt medyczny 2023

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących na dostawy sprzętu medycznego w ramach drugiego zapytania nr 02/2023/EFS/9.2.6

 w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 13.02.2023r. o godzinie 10.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla – Członek Komisji,
  • Krzysztof Madejczyk – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia zamówienia 01.02.2023r. do dnia 13.02.2023r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl.

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 13.02.2023r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:

PAKIET A:  Koncentrator tlenu 3 szt.:

Nazwa Oferenta Data złożenia oferty Cena brutto Długość gwarancji
 Blumed s.c. Marcin Niedźwiecki, Marta Rac-Niedźwiecka

Osadnicza 34 91-357 Łódź

W terminie przez bazę konkurencyjności 7.200,00 24 mies.
Egerton sp. z o.o.

ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze

W terminie przez bazę konkurencyjności 8.100,00 24 mies.
eMtiM Marek Mazurkiewicz.

ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze

W terminie przez bazę konkurencyjności 9.396,00 24 mies.
F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda

ul. Fabryczna 19, 34-300 Żywiec

W terminie przez bazę konkurencyjności 6.949,80 48 mies.
HAS – MED. Sp. z o.o., ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała W terminie przez bazę konkurencyjności 9.558,00 36 mies.
KEJ Polska Sp. z o.o., ul. Górczewska181/310A, 01-459 Warszawa W terminie przez bazę konkurencyjności 6.804,00 36 mies.
Pomagamy24h.pl, Oś. Powstańców Warszawy 6m/lok1 , Poznań 61-656 W terminie przez bazę konkurencyjności 9.925,65 48 mies.
Reha Med Adam Nawrocki, Ul. Kraszewskiego 4 lok. 5, 15-025 Białystok W terminie przez bazę konkurencyjności 9.861,00 60 mies.

Specjalistyczna hurtownia medyczna REXOMED SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Mączna 31 70-780 Szczecin

W terminie przez bazę konkurencyjności 10.044,00 36 mies.
Ronomed Sp. z o.o. Sp. k

Ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław

W terminie przez bazę konkurencyjności 10.497,00 48 mies.

PAKIET B:  Pompa strzykawkowa 1 szt.:

Nazwa Oferenta Data złożenia oferty Cena brutto Długość gwarancji
Pomagamy24h.pl, Oś. Powstańców Warszawy 6m/lok1 , Poznań 61-656. W terminie przez bazę konkurencyjności 3.680,00 36 mies.
Specjalistyczna

Hurtownia

Medyczna

REXOMED SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Mączna 31 70-780 Szczecin

W terminie przez bazę konkurencyjności 3.386,88 24 mies.
„Margot Medical” Sp. z o.o. ,

ul Ptaków Leśnych 77, 05-500 Jastrzębie k. Warszawy

W terminie przez bazę konkurencyjności 2.700,00 24 mies.

  1. W sesji otwarcia nie uczestniczyli  przedstawiciele Oferentów.
  2. Po sprawdzeniu poprawności i kompletności ofert, komisja dokona wyboru ofert najpóźniej do 15.02.2023r.

Dnia 13.02.2023r.