logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – transport osób starszych 2023

Zapytanie ofertowe nr 05/EFS 9.2.1/2023

dotyczące zamówienia poniżej 50.000,00 zł netto 

Hospicjum  Sosnowieckie  im. Św. Tomasza Ap.  zwraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej transportu osób starszych z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Opieki oraz z placówki do miejsc zamieszkania w ramach realizowanego projektu pn. „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego” przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, współfinansowanie z  RPO WSL 2014-2020. EFS.

Usługa obejmować będzie  transport 9 seniorów  + 1 opiekun lub 10 seniorów bez opiekuna z terenu miasta Sosnowiec do ośrodka na ul. H. Dobrańskiego 131 oraz transport z ośrodka do miejsc zamieszkania.
Transport powinien odbywać się w przedziale godzinowym 7.00-9.00 (z domów podopiecznych do placówki) oraz 15.00-16.30 (z placówki do domów podopiecznych), z wyjątkiem dni wolnych od zajęć (ustawowe dni wolne od pracy). Szacunkowa ilość dni 120. Transport może on być podzielony na kilka kursów lub może odbywać się kilkoma mniejszymi samochodami.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Hospicjum przy ul. Hubala Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu  lub przesłać pocztą tradycyjną na tenże adres do dnia 10.01.2023r. do godz. 12.00
 
Szczegóły w załącznikach.

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office