logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – dostawa leków i środków medycznych 2023

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących sukcesywnej  dostawy wyrobów medycznych, środków leczniczych i leków do działu farmacji w Hospicjum Sosnowieckim nr 01/EFS 9.2.1/ 2023

w ramach realizacji projektu pn: „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 02.01.2023r. o godzinie 10.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla- Członek Komisji,
  • Krzysztof Madejczyk- Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 15.12.2022r. do dnia 02.01.2023r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej 50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl  oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 02.01.2023. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:

Pakiet nr I : ROZTWORY DO INFUZJI I ROZPUSZCZALNIKI DO SPORZĄDZANIA LEKÓW

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o.

Ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy

Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 12.005,48 zł

Pakiet nr II : ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 10.941,13 zł

Pakiet nr III : LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 8.406,68 zł

Pakiet nr IV : LEKI PRZECIWBÓLOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 4.484,80 zł

Pakiet nr V : LEKI RÓŻNE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 35.701,14 zł

Pakiet nr VI: ASORTYMENT MEDYCZNY DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Nie wpłynęła żadna oferta.

Pakiet nr VII: SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU LUB STERYLNY

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022 6.874,90 zł

Pakiet VIII: ASORTYMENT MEDYCZNY WIELOKROTNEGO UŻYTKU LUB JEDNORAZOWY, NIESTERYLNY

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022 2.417,11 zł

Pakiet nr IX: ODZIEŻ OCHRONNA I RĘKAWICE JEDNORAZOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022 20.549,92 zł
EM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek

Złożona w terminie w bazie konkurencyjności 24.023,52 zł

Pakiet nr X: MATERIAŁY OPATRUNKOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022 8.279,09 zł

Pakiet nr XI : MATERIAŁY OPATRUNKOWE SPECJALISTYCZNE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Złożona w terminie w bazie konkurencyjności oraz listownie 30.12.2022 254,66 zł

  1. W sesji otwarcia nie uczestniczyli  przedstawiciele Oferentów.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i merytorycznej ofert, Komisja dokona wyboru ofert najpóźniej do dnia 04.01.2023r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 02.01.2023.