logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – siłownia

Zarząd Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 01/04/2019/EFS

Dostawa i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznej dla seniorów w ramach realizacji projektu pn: „Razem możemy lepiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020.

Zamówienie obejmuje:

1. Dostawę następującego sprzętu:

Pakiet A:

a)       Biegacz – 1 szt.

b)       Koła Tai-Chi – 1 szt.

c)       Orbitrek – 1 szt.

d)       Twister – 1 szt.

Pakiet B

e)       Balans – 1 szt.

f)        Masażer – 1 szt.

g)       Zestaw ławka z ruchomą platformą 1 szt.

 2. Montaż w/w sprzętu w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu wraz z zabezpieczeniem terenu.

Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2019 do godz. 11:00.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na jeden lub oba pakiety. Nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach jednego pakietu, np. tylko na jeden sprzęt.

W dniu 15.04.2019r. dodano załącznik z plikiem Pytania i odpowiedzi.

Szczegóły w załącznikach:

zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"