logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – środki medyczne i leki

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe 02/02/2019/EFS:

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych, środków leczniczych i leków do Apteki w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn: „Razem możemy lepiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020

Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:

Część I – wyroby medyczne 

Część II – produkty lecznicze 

Część III – leki

Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2019 do godz. 10:00

W dniu 12.02.2019 dodano załącznik z pytaniami i odpowiedziami na nie.

Szczegóły znajdują się w załącznikach:

zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"