logo Europejskich Funduszy Społeczny

Rozstrzygnięcie – transport 2019

W odpowiedzi na zapytanie nr 06/01/2019/EFS  w wyznaczonym terminie , tj. do 29.01.2019r. do godz. 10.00 wpłynęła tylko jedna oferta od firmy VIVO-MARK Marek Pawłowski, ul. Piękna 10/37, 41-219 Sosnowiec. Oferta spełniła wszystkie wymagania zapytania ofertowego , otrzymała 100 punktów w ocenie i została wybrana do realizacji.

zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"