logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – żywność 2019

W wyznaczonym terminie , do dnia 28.01.2019r. w ramach zapytania nr 05/01/2019 wpłynęły następujące oferty:

Pakiet 1 Warzywa

Lp. Oferent Adres data wpływu oferty kwota brutto oferty
1. Handel Obwoźny Tomasz Włoch ul. Chorzowska 3a/9 41-902 Bytom 24.01.2019 g. 8.25

28 532,40

Pakiet 2 Nabiał

Lp. Oferent Adres data wpływu oferty kwota brutto oferty
1. Hurt Detal Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian Kukułek 41, 41-200 Sosnowiec 28.01.2019 godz. 9.10

41 572,76

Pakiet 3 Jajka

Lp. Oferent Adres data wpływu oferty kwota brutto oferty
1. Handel Obwoźny Tomasz Włoch ul. Chorzowska 3a/9 41-902 Bytom 24.01.2019 g. 8.25

3 982,00

Pakiet 4 Warzywa i owoce mrożone

Lp. Oferent Adres data wpływu oferty kwota brutto oferty
1. Hurt Detal Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian Kukułek 41, 41-200 Sosnowiec 28.01.2019 godz. 9.10

7 255,30

Pakiet 5 Ryby

Lp. Oferent Adres data wpływu oferty kwota brutto oferty
1. Hurt Detal Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian Kukułek 41, 41-200 Sosnowiec 28.01.2019 godz. 9.10

10 854,00

Pakiet 6 Produkty różne ( suche, sypkie itp.)

Lp. Oferent Adres data wpływu oferty kwota brutto oferty
1. Hurt Detal Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian Kukułek 41, 41-200 Sosnowiec 28.01.2019 godz. 9.10

26 017,16

Pakiet 7 Wędlina i mięso

Lp. Oferent Adres data wpływu oferty kwota brutto oferty
1. Masarnia Borowe J.B. Pluta Spółka Jawna Borowe, ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 24.01.2019 godz. 13.49

28 745,50

Pakiet 8 Pieczywo

Nie wpłynęła żadna oferta.

Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej ofert, Komisja dokona wyboru Dostawców . Ostateczne wyniki zostaną podane do 31.01.2019r.

zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"