logo Europejskich Funduszy Społeczny

Rozstrzygnięcie – środki medyczne 2019

Po sprawdzeniu oferty pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym do realizacji została wybrana oferta , która wpłynęła , tj. oferta od firmy
ZARYS International Group Sp. z o.o. sp. komandytowa z Zabrza na łączną kwotę 54.245,65 zł . Oferta obejmuje tylko część I zapytania wyroby medyczne.
Na pozostałe części zapytania , tj. na część 2 zapytania : produkty lecznicze oraz część 3 zapytania: leki zostanie ogłoszone ponowne zapytanie.
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"