logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – wyroby medyczne, środki lecznicze i leki

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących sukcesywnej  dostawy wyrobów medycznych, środków leczniczych i leków do działu farmacji w Hospicjum Sosnowieckim nr 01/EFS 9.2.1/ 2022

w ramach realizacji projektu pn: „„Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 28.12.2021r. o godzinie 12.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla- Członek Komisji,
  • Grażyna Bubel- Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 09.12.2021r. do dnia 28.12.2021r. do godz. 12.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej 50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl  oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 28.12.2021. do godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty :

W ramach pakietu nr 1

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o.

Ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy

21.12.2021 13.560,46 zł

W ramach pakietu nr 7 część A

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 21.12.2021 8.028,30 zł

W ramach pakietu nr 7 część B1

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 21.12.2021 3.085,97zł

W ramach pakietu nr 7 część B2

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 21.12.2021 21.527,64 zł

W ramach pakietu nr 8 część A

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 21.12.2021 6.108,19 zł

W ramach pakietu nr 8 część B1

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ZARYS International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 21.12.2021 464,72 zł
  1. W sesji otwarcia nie uczestniczyli przedstawiciele Oferentów.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 04.01.2022r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 28.12.2021.