logo Europejskich Funduszy Społeczny

Drugie zapytanie ofertowe – dostawa żywności

Hospicjum Sosnowieckie zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy żywności do kuchni Hospicjum Sosnowieckiego w roku 2022, w ramach realizacji projektu:
„Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”  współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020.
Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2022 do godz. 12:00.
 
Szczegóły w załącznikach:

W dniu 04.01.2022 został zmieniony wzór umowy, który znajduje się w załączniku pn. Załącznik nr 6 – wzór umowy – zmiana.

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office