logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – usługi pielęgniarskie w środowisku 2023

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących usługi pielęgniarskiej w środowisku

w Hospicjum Sosnowieckim nr 8/EFS 9.2.1/2023

w ramach realizacji projektu pn: „„Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 20.02.2023r. o godzinie 15.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla- Członek Komisji,

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 10.02.2023r. do dnia 20.02.2023r. do godz. 15.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto poniżej 50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 20.02.2023. do godz. 15.00 wpłynęły następujące oferty.
Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto za 1 h
Julian Operchalski ul. Bohaterów Monte Cassino 4A/46 Sosnowiec 20.02.2023 godz. 11.27 70,00

Dnia 20.02.2023.