logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – drugie zapytanie ofertowe na dostawę żywności na poczęstunek 2023

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy żywności na potrzeby dziennego ośrodka rehabilitacji w ramach zapytania nr 04/2023/EFS/9.2.6

w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 22.02.2023r. o godzinie 10.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla – Członek Komisji,

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 14.02.2023r. do dnia 22.02.2023r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto poniżej  20.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 22.02.2023r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.
  2. Ponieważ było to drugie zapytanie ofertowe, na które nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający będzie realizował zakupy z wolnej ręki.

Dnia 22.02.2023r.