logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – usługi opiekuna medycznego w środowisku 2023

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na usługi opiekuna medycznego w środowisku

zapytanie nr 03/2023/EFS/9.2.6

w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 20.02.2023r. o godzinie 12.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla – Członek Komisji,

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia zamówienia 10.02.2023r. do dnia 20.02.2023r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto poniżej 50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 20.02.2023r. do godz. 12.00 nie wpłynęły żadne oferty.

Dnia 20.02.2023r.