logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – usługi fryzjerskie i kosmetyczne

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących usług fryzjerskich i kosmetycznych

 w Hospicjum Sosnowieckim nr 09/EFS 9.2.1/ 2022

w ramach realizacji projektu pn: „„Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 24.01.2022r. o godzinie 10.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla- Członek Komisji,
  • Krzysztof Madejczyk- Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 12.01.2022r. do dnia 24.01.2022r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto poniżej 50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl

Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 24.01.2022 r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:

Pakiet A – usługi fryzjerskie

Oferent Data wpływu Cena brutto 1osoba/usługę
Dagmara Wasilewska, ul. Piłsudzkiego 32/492 , 41-303 Dąbrowa Górnicza 17.01.2022 godz. 12.20 73,00 zł

Pakiet B – usługi kosmetyczne

Oferent Data wpływu Cena brutto 1osoba/usługę
Centrum Zdrowia i Urody CELINE, ul. Hubala Dobrzańskiego 124, 41-219 Sosnowiec 21.01.2022 godz. 15.25 100,00 zł
  1. W sesji otwarcia nie uczestniczyli  przedstawiciele Oferentów.

Zamawiający po sprawdzeniu poprawności wszystkich ofert i spełnieniu wymagań formalnych ogłosi rozstrzygnięcie w dniu 25.01.2022r.

  1. Na tym protokół zakończono.

Dnia 24.01.2022.