logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – dostawa żywności 2023

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy żywności do kuchni w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap.

nr 02/EFS 9.2.1/2023

w ramach realizacji projektu pn: „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”  współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 04.01.2023r. o godzinie 13.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:

  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Krzysztof Madejczyk – Członek Komisji,
  • Milena Wąsowska – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 22.12.2022r. do dnia 04.01.2023r. do godz. 13.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl , :  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 04.01.2022r. do godz. 13.00 wpłynęły następujące oferty :

Cześć 1 – warzywa i owoce świeże

Nie wpłynęła żadna oferta.

Cześć 2 – Artykuły nabiałowe

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ART.-MLECZ A. Okoczuk Spółka Jawna, ul. Śląska 64a, 32-500 Chrzanów 29.12.2022 godz. 6.45 53.726,12

            Część 3 – Jajka kurze, spożywcze, świeże

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ART.-MLECZ A. Okoczuk Spółka Jawna, ul. Śląska 64a, 32-500 Chrzanów 29.12.2022 godz. 6.45 8.930,00

Część 4 – warzywa i owoce mrożone

Nie wpłynęła żadna oferta

Cześć 5 – Ryby

Nie wpłynęła żadna oferta.

Część  6 – Artykuły różne ( w słoikach, w puszkach, suche i sypkie)

Nie wpłynęła żadna oferta

Część 7 – Wędliny , drób , mięso.

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Masarnia Borowe J.B.Pluta Spółka Jawna. Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 02.01.2023 godz. 11.20 39.733,00

  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  żaden przedstawiciel Oferenta.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i merytorycznej ofert, Komisja dokona wyboru ofert najpóźniej do dnia 05.01.2023r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 04.01.2023r.