logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – odbiór i utylizacja odpadów medycznych 2023

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy usługi na odbiór i utylizację odpadów nr 03/EFS 9.2.1/ 2023

w ramach realizacji projektu pn: „„Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 05.01.2023. o godzinie 10.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Krzysztof Madejczyk- Członek Komisji,
  • Bogusława Stawiarska – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 23.12.2022r. do dnia 05.01.2023r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto poniżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl.

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 05.01.2023. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty :

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
EKOMED Gospodarka Odpadami Sp. z o.o.

Ul. Przedziałowa 7B Dąbrowa Górnicza

05.01.2023 godz. 9.20 7,45
Remondis MEDISON Sp. z o.o. ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza 05.01.2023 godz. 8.45 7,54
Global Med. Gospodarka Odpadami Rafał Jędryczka, ul. Limanowskiego 8, 41-300 Dabrowa Górnicza 05.01.2023 godz. 8.30 8,75
AM-MED Marcin Wojtysiak ul. Bobrek 8B, 41-215 Sosnowiec 04.01.2023 godz. 9.30 8,64
PS-E „Nowista” s.c. Sergiusz Stanek, Grzegorz Wąs, Al. Armii Krajowej 35, 43-300 Bielsko-Biała 03.01.2023 godz. 13.10 12,96

  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył   przedstawiciel Oferentów.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i merytorycznej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 09.01.2023. Na tym protokół zakończono.

Dnia 05.01.2023.