Zapytanie ofertowe – audyt energetyczny

Hospicjum Sosnowieckie zwraca się do potencjalnych Wykonawców z prośbą o wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie Audytu energetycznego budynku przy ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131. Szczegóły dotyczące Zapytania ofertowego oraz wzór umowy znajdują się w załączniku. Oferty należy składać do dnia 17.10.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert w ramach zapytania

W dniu 17.10.2018r. powołana komisja dokonała otwarcia ofert , które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące audytu energetycznego. Do dnia 17.10.2018r. do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty. Obie oferty spełniały wszystkie wymogi formalne.

Poszczególne oferty otrzymały następującą punktację:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Wartość netto w zł

Wartość brutto w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o.
ul. Złota 54
45-643 Opole

3.100,00

3.813,00

31,61

2.

E-SPIN s.c. Anna Grzybowska, Łukasz Kruk, Łukasz Kowalczyk
ul. Dobrego Pasterza 122B/107
31-419 Kraków

980,00

1.205,40

100

Po wyznaczonym terminie tj. 17.10.2018 r. o godz. 13.55 wpłynęła oferta Oferenta:ARGOX EcoEnergia mgr Tomasz Jaremkiewicz, ul. Dalanowska 46 lok. 59, 03-566 Warszawa. W/w Oferent został wykluczony z zapytania ofertowego, gdyż złożenie oferty po terminie spełnia warunki wykluczenia zawarte w pkt. 7 ust. 2 zapytania ofertowego.

Wybór oferty w ramach zapytania ofertowego

Została wybrana oferta firmyE-SPIN s.c. Anna Grzybowska, Łukasz Kruk, Łukasz Kowalczyk , z ceną jednostkową  brutto 1205,40 zł, która otrzymała największą liczbę punktów.

zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"