Zapytanie ofertowe – audyt energetyczny

Hospicjum Sosnowieckie zwraca się do potencjalnych Wykonawców z prośbą o wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie Audytu energetycznego budynku przy ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131. Szczegóły dotyczące Zapytania ofertowego oraz wzór umowy znajdują się w załączniku. Oferty należy składać do dnia 17.10.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert w ramach zapytania

W dniu 17.10.2018r. powołana komisja dokonała otwarcia ofert , które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące audytu energetycznego. Do dnia 17.10.2018r. do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty. Obie oferty spełniały wszystkie wymogi formalne.

Poszczególne oferty otrzymały następującą punktację:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Wartość netto w zł

Wartość brutto w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o.
ul. Złota 54
45-643 Opole

3.100,00

3.813,00

31,61

2.

E-SPIN s.c. Anna Grzybowska, Łukasz Kruk, Łukasz Kowalczyk
ul. Dobrego Pasterza 122B/107
31-419 Kraków

980,00

1.205,40

100

Po wyznaczonym terminie tj. 17.10.2018 r. o godz. 13.55 wpłynęła oferta Oferenta:ARGOX EcoEnergia mgr Tomasz Jaremkiewicz, ul. Dalanowska 46 lok. 59, 03-566 Warszawa. W/w Oferent został wykluczony z zapytania ofertowego, gdyż złożenie oferty po terminie spełnia warunki wykluczenia zawarte w pkt. 7 ust. 2 zapytania ofertowego.

Wybór oferty w ramach zapytania ofertowego

Została wybrana oferta firmyE-SPIN s.c. Anna Grzybowska, Łukasz Kruk, Łukasz Kowalczyk , z ceną jednostkową  brutto 1205,40 zł, która otrzymała największą liczbę punktów.

zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"