logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – żywność 2019

Hospicjum Sosnowieckie zaprasza do składania ofert na dostawę żywności do kuchni w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn: „Razem możemy lepiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę żywności na potrzeby kuchni głównej w podziale na następujące Części :

Część 1 – Warzywa i owoce świeże

Część 2 – Artykuły nabiałowe

Część 3 – Jaja kurze spożywcze świeże

Część 4 – Warzywa i owoce mrożone

Część 5 – Ryby

Część 6 – Artykuły różne ( w słoikach, w puszkach, suche i sypkie)

Część 7 – Wędliny, drób i mięso

Część 8 – Pieczywo

Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2019 do godz. 10:00.

W związku z otrzymanym w dniu 22.01.2019r. zapytaniem został uzupełniony załącznik nr 2 w części dotyczącej „różne”. Uzupełniono gramaturę w pozycjach zaznaczonych na żółto.

Szczegóły w załącznikach:

zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"