logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – dostawa żywności

Hospicjum zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego :

Dostawa żywności do kuchni w   Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn: „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”  współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020.

Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2021 do godz. 10:00
Szczegóły w załącznikach:

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office