logo Europejskich Funduszy Społeczny

Trzecie zapytanie ofertowe – sukcesywna dostawa leków

Hospicjum zaprasza do składania ofert w ramach zapytanie ofertowego nr 09/2020/EFS/9.2.5 pod nazwą:

Sukcesywna dostawa leków do  Apteki  w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn: „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020

Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery pakiety:

Pakiet I   Środki odurzające i psychotropowe ( załącznik nr 2/I)

Pakiet II   Leki stosowane w zakażeniach  ( załącznik nr 2 / II )

Pakiet III  Leki przeciwbólowe ( załącznik nr 2 / III )

Pakiet IV   Leki różne ( załącznik nr 2 / IV )

Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2020 do godz. 12:00.
 
Szczegóły w załącznikach.

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office