logo Europejskich Funduszy Społeczny

Rozstrzygnięcie – dyżury lekarskie 2019

W odpowiedzi na zapytanie nr 03/01/2019/EFS  do dnia 24.01.2019r. wpłynęły 4 oferty. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne zapytania. W związku z tym iż wszystkie oferty otrzymały taką samą ilość punktów , a ilość dyżurów zaoferowanych przez Oferentów jest niższa niż łączne zapotrzebowanie Zamawiającego , podjęto decyzję o podpisaniu umowy z wszystkimi oferentami, tj.

Panią dr med. Janiną Kotaś – Smak

Panią dr med. Katarzyną Czekajską-Zarębską

Panią dr med. Anitą Gorzelak

Panem dr med. Łukaszem Umińskim.

zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"