Otwarcie ofert – wyroby medyczne, środki lecznicze i leki

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na sukcesywną  dostawę produktów leczniczych, produktów do żywienia PN I EN, wyrobów medycznych  oraz dezynfekcji do działu farmacji w Hospicjum Sosnowieckim . Zapytanie nr 01/H/2024

  1. W dniu 22.12.2023r. o godzinie 12.00 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Grażyna Bubel – Członek Komisji,
  • Jolanta Wilk- Członek Komisji,
  • Mariusz Biśta- Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 08.12.2022r. do dnia 22.12.2023r. do godz. 11.30 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej 50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 22.12.2023. do godz. 11.30 wpłynęły następujące oferty :

Pakiet nr I : ROZTWORY DO INFUZJI

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
AB-MED Hurtownia Farmaceutyczna B. Bogdziewicz-Murmyło – Tychy, ul. Damrota 147 21.12.2023 godz. 10.30 6.002,20 zł

Pakiet nr II : PREPARATY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO  I  POZAJELITOWEGO DLA DOROSŁYCH

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
AB-MED Hurtownia Farmaceutyczna B. Bogdziewicz-Murmyło – Tychy, ul. Damrota 147 21.12.2023 godz. 10.30 17.403,30 zł
Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o., ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy 22.12.2023 godz.10.00 20.894,43 zł

Pakiet nr III : Dezynfekcja

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
AB-MED Hurtownia Farmaceutyczna B. Bogdziewicz-Murmyło – Tychy, ul. Damrota 147 21.12.2023 godz. 10.30 7.850,46 zł
Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o., ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy 21.12.2023 godz. 10.30 10.732,23 zł

Pakiet nr IV : ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 22.12.2023 godz.11.00 5.338,98 zł

Pakiet nr V : LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 22.12.2023 godz.11.00 8.437,59 zł

Pakiet nr VI: LEKI PRZECIWBÓLOWE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 22.12.2023 godz.11.00 2.722,79 zł

Pakiet nr VII: LEKI RÓŻNE

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka sp. z o.o.Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 22.12.2023 godz.11.00 36.006,09 zł

  1. W sesji otwarcia nie uczestniczyli  przedstawiciele Oferentów.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i merytorycznej ofert, Komisja dokona wyboru ofert najpóźniej do dnia 03.01.2024r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 22.12.2023.