logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – drugie zapytanie na sprzęt medyczny

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących na dostawy sprzętu medycznego w ramach drugiego zapytania nr 01/2020/EFS/9.2.6/II

w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 17.01.2020r. o godzinie 12.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Izabela Gawronowska – Członek Komisji,

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 07.01.2020r. do dnia 17.01.2020r. do godz. 12.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 17.01.2020r. do godz. 12.00 wpłynęły następujące ofert:

PAKIET A :

Nazwa Oferenta Data złożenia oferty Cena brutto Długość gwarancji
PHU Technomex Sp. z o.o. 17.01.2020 godz.8.29 19.346,20 48 miesięcy
Meden-Inmed Sp. z o.o. 17.01.2020 godz. 8.29 18.225,00 36 miesięcy

PAKIET B:

Nazwa Oferenta Data złożenia oferty Cena brutto Długość gwarancji
Aero-Medika Sp. z o.o. 17.01.2020 godz. 8.22 11.450,00 24 mies.
Reha Fund Sp. z o.o. 16.01.2020 godz. 13.22 9.984,60 36 miesięcy
Respicare Fayez Afana 10.01.2020 godz. 13.00 11.880,00 24 miesiące
Has-Med Sp. z o.o. 14.01.2020 godz. 11.53 12.236,40 36 miesięcy
Bjeska Sp. z o.o. Sp.k. 16.01.2020 godz. 12.03 11.250,00 60 miesięcy
Devipol mgr inż. Zbigniew Matysiewicz 16.01.2020 godz. 12.03 10.800,00 25 miesięcy
  1. W sesji otwarcia uczestniczył  przedstawiciel Oferenta Has-Med. Sp. z o.o.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 20.01.2020r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 17.01.2020r.

  • Protokół

    z otwarcia ofert w formacie PDF z podpisami członków komisji