logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – siłownia 2019

W ramach zapytania 01/04/2019/EFS wpłynęły oferty od 9 oferentów.

W ramach Pakietu A złożono 9 ofert natomiast w ramach Pakietu B złożono 1 ofertę.

Ponieważ dwie oferty w ramach Pakietu A otrzymały tą samą liczbę punktów , zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego , obaj Oferenci zostali zaproszeni do negocjacji cenowych. Ostateczny wybór oferenta nastąpi 30.04.2019r.

Porównanie ofert złożonych w ramach zapytania 01/04/2019/EFS
PAKIET A
Lp. Nazwa Oferenta Adres oferenta Data wpływu oferty Cena brutto oferty Gwarancja punkty za cenę punkty za gwarancję ocena
1. FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń 19.04.2019 9 348,00 60 90,00 10 100,00
2. Herkules sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Pogorska 34c 32-500 Chrzanów 23.04.2019 9 806,18 60 85,79 10 95,79
3. WIMED Sp. z o.o. ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów 24.04.2019 15 317,19 60 54,93 10 64,93
4. Luewo Sp. z o.o. Dębno 190 , 32-852 Dębno 19.04.2019 14 513,43 36 57,97 0 57,97
5. F.H. System Krzysztof Mliczek ul. Nadbrzeżna 29 , 33-335 Nawojowa 19.04.2019 11 078,61 60 75,94 10 85,94
6. Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bygdoszcz 23.04.2019 13 024,80 60 64,59 10 74,59
7. UNI-ARCZ Sp. z o.o. ul. Wiolinowa 13 m, 02-785 Warszawa 23.04.2019 12 177,00 48 69,09 5 74,09
8. DAMART Damian Smelczyński ul. Grabowska 30B, 62-570 Rychwał 23.04.2019 11 500,00 36 73,16 0 73,16
9. Noba-Exim Bartłomiej Norkowski Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice 24.04.2019 9 348,00 60 90,00 10 100,00
PAKIET B
Lp. Nazwa Oferenta Adres oferenta Data wpływu oferty Cena brutto oferty Gwarancja punkty za cenę punkty za gwarancję ocena
1. FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń 19.04.2019 10 701,00 60 90,00 10 100,00
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"