logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – pralnia

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy usługi pralnicze nr 02/2020/EFS/9.2.5/II

w ramach realizacji projektu pn: „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 14.01.2020r. o godzinie 12.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Krzysztof Madejczyk – Członek Komisji,
  • Iwona Łuczak – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 02.01.2020r. do dnia 14.01.2020r. do godz. 12.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto poniżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 14.01.2020r. do godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty:
Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
FHU Kontrast Jarosław Puda, 43-100 Tychy 09.01.2020 godz. 10.50 26.175,12 zł
  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  żaden przedstawiciel Oferenta.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 15.01.2020r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 14.01.2020r.