logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – usługi pralnicze 2023

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy usługi pralnicze

nr 04/EFS 9.2.1/2023

w ramach realizacji projektu pn: „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”  współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 05.01.2023r. o godzinie 12.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Krzysztof Madejczyk – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 23.12.2022r. do dnia 05.01.2023r. do godz. 12.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto poniżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 05.01.2023r. do godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty :
Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
FHU Kontrast Jarosław Puda, 43-100 Tychy 29.12.2022 godz. 11.00 51.095,00
DILIGERE Sp. z o.o. , ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec 03.01.2023 godz. 11.50 36.680,00
CitoNet-Śląski Sp. z o.o., ul. Wojkowicka 35, 41-250 Czeladź 02.01.2023 godz. 9.30 60.524,80

  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  żaden przedstawiciel Oferenta.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i merytorycznej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 09.01.2023r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 05.01.2023r.