logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – drugie zapytanie na wyroby medyczne, środki lecznicze i leki

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących sukcesywnej  dostawy wyrobów medycznych, środków leczniczych i leków do działu farmacji w Hospicjum Sosnowieckim nr 08/EFS 9.2.1/ 2022

w ramach realizacji projektu pn: „„Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 20.01.2022r. o godzinie 12.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla- Członek Komisji,
  • Grażyna Bubel- Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 05.01.2022 do dnia 20.01.2022r. do godz. 12.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej 50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl  oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 20.01.2022. do godz. 12.00 wpłynęła jedna oferta na następujące pakiety :

W ramach pakietu nr 2

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 20.01.2022 godz. 9.05 12.103,68 zł

W ramach pakietu nr 3

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 20.01.2022 godz. 9.05 11.286,12 zł

W ramach pakietu nr 4

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 20.01.2022 godz. 9.05 5.756,87 zł

W ramach pakietu nr 5

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 21.12.2021 godz. 9.05 34.051,55
  1. W sesji otwarcia nie uczestniczyli  przedstawiciele Oferentów.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 21.01.2022r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 20.01.2021.