logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – usługi pielęgniarskie w środowisku

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących usług pielęgniarskich w ramach zapytania nr 14/EFS 9.2.1/2022

w ramach realizacji projektu pn: Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 18.07.2022r. o godzinie 15.10 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Małgorzata Czapla – Członek Komisji,
  • Beata Bandura – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 29.06.2022. do dnia 18.07.2022. do godz. 15.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej 50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl , oraz w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 18.07.2022. do godz. 15.00 wpłynęły następujące oferty :
Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Ilość godzin w miesiącu Cena brutto zł/h
Małgorzata Górska „Gór Med.” Ul. Gen.J.Hallera 72/63 , 41-200 Sosnowiec 30.06.2022 80 70
Vital-Med. Sp. z o.o., ul. Niepodległości 59, 37-200 Przeworsk 18.07.2022 godz. 14.00 80 100
  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  przedstawiciel Oferenta.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 20.07.2022r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 18.07.2022r.