logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – sprzęt medyczny

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr

01/2022/EFS/9.2.6/III

Wyposażenie w sprzęt medyczny Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec” współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020. 

Przedmiot zamówienia obejmuje 3 pakiety:

Pakiet A 

  1. Laser wysokoenergetyczny 1 szt.
  2. Aparat do drenażu limfatycznego  2 szt.
 Pakiet B
  1. Koncentrator tlenu 3 szt.
  2. Pompa strzykawkowa 1 szt.
Pakiet C
  1. Łóżka medyczne 3 szt.
Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2022 do godz. 10:00.
 
Szczegóły w załącznikach.​

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office