logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – usługi fryzjerskie i kosmetyczne

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy usługi fryzjerskiej i kosmetycznej nr 08/2020/EFS/9.2.5

w ramach realizacji projektu pn: „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 09.03.2020r. o godzinie 10.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Krzysztof Madejczyk – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 27.02.2020r. do dnia 09.03.2020r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto poniżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl.

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 27.02.2020r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:

W zakresie usług fryzjerskich:

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto 1 usługa/osobę
ROCOCO Fryzjerstwo Wizaż Malwina Kowalska-Kokoszka 09.03.2020 godz. 8.25 350 zł
Dagmara Wasilewska 05.03.2020 73,80 zł

W zakresie usług kosmetycznych:

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto 1 usługa/osobę
Centrum Zdrowia i Urody Celine, ul. Hubala Dobrzańskiego 124/16 06.03.2020 43,40 zł
  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  żaden przedstawiciel Oferenta.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 11.03.2020r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 09.03.2020r.