logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – trzecie zapytanie ofertowe na dostawę żywności 2023

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy żywności do kuchni w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap.

nr 10/EFS 9.2.1/2023

w ramach realizacji projektu pn: „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”  współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 20.02.2023r. o godzinie 10.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czaopla – Członek Komisji,
  • Milena Wąsowska – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 10.02.2023r. do dnia 20.02.2023r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl , :  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 20.02.2023r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty :

Cześć 1 – warzywa i owoce świeże

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
PHU Marcin Pszczoła, ul. W. Szymborskiej 2, 42-500 Będzin 20.02.2023 godz. 9.45 68.967,20
PHU AREX MAŁGORZATA BOGACZ, Witowice 142 32-250 Charsznica Oferta wpłynęła przez bazę konkurencji w wyznaczonym terminie. 39.328,00

Część 2 – pieczywo

Nie wpłynęła żadna oferta.

  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  żaden przedstawiciel Oferenta.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i merytorycznej ofert, Komisja dokona wyboru ofert najpóźniej do dnia 21.02.2023r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 20.02.2023r.