logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – trzecie zapytanie na dostawę leków

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy  leków

 zapytanie nr 09/2020/EFS/9.2.5

w ramach realizacji projektu pn: „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

 1. W dniu 29.06.2020r. o godzinie 12.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
 • Beata Bandura – Członek Komisji,
 • Krzysztof Madejczyk – Członek Komisji,
 • Małgorzata Czapla – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 15.06.2020r. do dnia 29.06.2020r. do godz. 12.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

 1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 29.06.2020r. do godz. 12.00 wpłynęła tylko jedna oferta od firmy Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. z Katowic. Oferta obejmuje wszystkie pakiety. Wartość dla poszczególnych pakietów podana w ofercie:

 

Pakiet I :  21.704,41 zł

Pakiet II:  18.505,64 zł

Pakiet III: 10.525,15 zł

Pakiet IV: 50.485,80 zł

 1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  przedstawiciel Oferentów.
 2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 03.07.2020r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 29.06.2020r.

Protokołowała: Beata Bandura

Podpisy komisji kwalifikacyjnej:

 1. Beata Bandura
 2. Krzysztof Madejczyk
 3. Małgorzata Czapla

 • Protokół

  z otwarcia ofert w formacie PDF z podpisami członków komisji