logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – transport

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy usługi transportu osób starszych w ramach zapytania nr 04/2020/EFS/9.2.5

w ramach realizacji projektu pn: „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 31.12.2019r. o godzinie 10.05 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Iwona Klimczak – Członek Komisji,
  • Izabela Gawronowska – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 19.12.2019r. do dnia 31.12.2019r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 31.12.2019r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty :
Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Marek Pawłowski Vivo-Mark, ul. Piękna 10/37, 41-219 Sosnowiec 30.12.2019 godz. 15.00 190,00 zł
F.U.H. SBL-trans Mateusz Kowalski, Folwarczna 47, 43-144 Lędziny 31.12.2019 godz. 9.30 386,64 zł
Usługi Transportowe Marcin Ulman, Widoma 32a, 32-095 Iwanowice 31.12.2019 godz. 9.48 299,00 zł
Spider Mateusz Pająk, ul. Wiślana 16, 32-600 Oświęcim-Brzezinka 31.12.2019 godz. 8.45 270,00 zł
Przewozy Pasażerskie Red-Bus Bodo Puczak, ul. M.T.Kierocińskiej 29/40, Sosnowiec 30.12.2019 godz. 9.05 268,92 zł

W dniu 31.12.2019 godz. 10.00 wpłynęła oferta od firmy BUS-CAR Partner drogą e-mailową i w związku z tym iż nie została złożona  w sposób prawidłowy nie może być wzięta pod uwagę.

  1. W sesji otwarcia uczestniczył  przedstawiciel Oferenta Pan Marcin Ulman.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 03.01.2020r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 31.12.2019r.

  • Protokół

    z otwarcia ofert w formacie PDF z podpisami członków komisji