logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – odbiór i utylizacja odpadów medycznych

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy usługi na odbiór i utylizację odpadów nr 04/EFS 9.2.1/ 2022

w ramach realizacji projektu pn: „„Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 28.12.2021r. o godzinie 10.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla- Członek Komisji,
  • Krzysztof Gryc – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 15.12.2021r. do dnia 28.12.2021r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto poniżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 28.12.2021. do godz. 10.00 wpłynęła następująca oferta :
Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
AM-MED. Marcin Wojtysiak, 41-200 Sosnowiec, ul. Narutowicza 48B/116 28.12.2021 godz. 9.15 7,99 zł
  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył   przedstawiciel Oferenta.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 29.12.2021r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 28.12.2021.