logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – drugie zapytanie ofertowe na usługi lekarskie 2023 – dyżury

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących usług lekarskich w Hospicjum Sosnowieckim nr 8/EFS 9.2.1/2023

w ramach realizacji projektu pn: „„Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 15.02.2023r. o godzinie 13.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:

  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla- Członek Komisji,

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 07.02.2023r. do dnia 15.02.2023r. do godz. 13.30 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej 50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl  oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 15.02.2023. do godz. 13.00 wpłynęły następujące oferty.

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto ( dyżur 12 h +przyjazd interwencyjny)
Indywidualna Praktyka Lekarska Bartłomiej Borek, ul. Lubliniecka 59b/17, Gliwice 07.02.2023 540,00
Wojciech Kowalski , ul. 1 Maja 74/35 , 41-200 Sosnowiec 14.02.2023 540,00

Dnia 15.02.2023.