logo Europejskich Funduszy Społeczny

Klub aktywnego seniora

Klub seniora, to miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziała osamotnieniu
i marginalizacji seniorów. W klubie seniora wsparciem obejmowane są osoby niesamodzielne z powodu starości, w tym osoby niepełnosprawne, tj. osoby wymagające opieki lub wsparcia, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałe na terenie miasta Sosnowca i miast sąsiednich i/lub Subregionu Centralnego.

Klub aktywnego seniora

 1. Pobyt i opiekę przez 5 dni w tygodniu. godz. 9:00- 14:00 (osoby zapisane mogą przychodzić w wybrane przez siebie dni)
 2. Dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad)

Maksymalna liczba miejsc 10.

Odpłatność dla osób nie spełniającego kryterium dochodowego wynosi: 100 zł/miesiąc.

Maksymalny czas trwania wsparcia dla jednej osoby wynosi 3 miesiące. W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć pobyt o jeden miesiąc.

W klubie seniora  prowadzone są zajęcia  mające  na celu:

 1. zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań);
 2. zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
 3. działalność prozdrowotną, usprawniającą ruchowo (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzem, pielęgniarką, gimnastyka, rehabilitacja, warsztaty taneczne), kulturalna (wyjścia do kina, muzeum, czy teatru) i edukacyjna (m.in. kurs obsługi komputera, korzystania z Internetu, kurs kroju i szycia, dziewiarstwa), rekreację (wycieczki lokalne, 1 dniowe)
 4. tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać
  w trudnościach życia codziennego;
 5. poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki
  i terapii;
 6. poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny.

Informacja w/s zgłoszeń pod numerem 32/832-94-01 lub 32/832-94-20


Rekrutacja do projektu odbywa się w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu:

w poniedziałki i środy w godz. od 9:00 do 15:00,

I piętro , pokój B16/17.


Wszystkie formularze dotyczące projektu powinny być wydrukowane w kolorze, z zachowaniem kolorystyki znaków unijnych!