logo Europejskich Funduszy Społeczny

Trwałość projektu 2018

Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap. informuje, że w dniu 31.12.2018r. zakończyło realizację projektu pn.: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Hospicyjnym Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno – Psychologicznym, nr projektu RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16. W ramach świadczonych usług społecznych i zdrowotnych wsparciem objęto 546 osób.

W związku z powyższym i obowiązkiem utrzymania w okresie trwałości miejsc świadczenia usług społecznych do dnia 31.07.2020 r., Hospicjum dysponuje:

  1. 15 miejscami w Dziennym ośrodku opieki,
  2. 2 miejsca w mieszkaniu wspomaganym,
  3. 3 miejsca jako 3 opiekunów świadczących lub gotowych do świadczenia usługi społecznej w formule środowiskowej,
  4. 16 miejsc w opiece całodobowej.

Ze względu na brak finansowania ze środków unijnych, opieka w ramach w/w miejsc jest częściowo odpłatna.

Szczegółowe informacje nt. korzystania z ww. usług społecznych określa Regulamin świadczenia usług społecznych w ramach trwałości projektu.

Zapisy do opieki odbywają się  w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w następujących godzinach:

w poniedziałek, środę i czwartek od 9.00-13.00

ww wtorek i piątek od 11.00 – 16.00

Załączniki:

Wszystkie formularze dotyczące projektu powinny być wydrukowane w kolorze, z zachowaniem kolorystyki znaków unijnych!