logo Europejskich Funduszy Społeczny

Opieka środowiskowa

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby niesamodzielne w wieku 60 +, mieszkańcy miasta Sosnowca i miast ościennych. Pomoc przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.

W ramach opieki środowiskowej zapewniamy:

Opiekę wykwalifikowanych opiekunek/ ów środowiskowych z wieloletnim doświadczeniem
w pracy w środowisku domowym 2- 3 razy w tygodniu, z ustaloną z uczestnikiem liczbą godzin.

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności: pomoc  zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się); opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji); pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej. zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie
i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

  1. Opiekę rehabilitacyjną – wizyty 1 raz w tygodniu dla osób tego wymagających, jeżeli będzie takie wskazanie lekarskie,
  2. Opiekę pielęgniarską 1-2 razy w tygodniu dla osób tego wymagających.

Odpłatność dla osób niespełniających kryterium dochodowego wynosi: 44 zł / miesiąc

Maksymalny czas trwania wsparcia dla jednej osoby wynosi 2 miesiące. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość przedłużenia opieki o jeden miesiąc.

Informacja w/s zgłoszeń pod numerem 32/832-94-00 wew. 20

Rekrutacja do projektu odbywa się w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w następujących dniach:

poniedziałki, środy w godz.  od 8 :30 do 15:30,

I piętro, pokój B20

Załączniki:

Wszystkie formularze dotyczące projektu powinny być wydrukowane w kolorze, z zachowaniem kolorystyki znaków unijnych!