logo Europejskich Funduszy Społeczny

Klub seniora „Babie lato”

Klub seniora, to miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziała osamotnieniu
i marginalizacji seniorów. W klubie seniora wsparciem obejmowane są osoby niesamodzielne, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałe na terenie miasta Sosnowca i miast sąsiednich.

Klub „ Babie Lato” zapewnia

 1. Pobyt i opiekę przez 5 dni w tygodniu. godz. 9:00- 14:00 (osoby zapisane mogą przychodzić min. 3 razy w tygodniu)
 2. Dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad)

Maksymalna liczba miejsc 20.

Odpłatność dla osób nie spełniającego kryterium dochodowego wynosi:1 zł / dzień

Maksymalny czas trwania wsparcia dla jednej osoby wynosi 2 miesiące.

W klubie seniora  prowadzone są zajęcia  mające  na celu:

 1. a) zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań);
 2. b) zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
 3. c) działalność prozdrowotną, usprawniającą ruchowo (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania
  z lekarzem, pielęgniarką, gimnastyka, rehabilitacja), kulturalna (wyjścia do kina, muzeum, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu , rekreację
  (wycieczki lokalne, 1 dniowe)
 4. e) tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać
  w trudnościach życia codziennego;
 5. g) poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki
  i terapii;
 6. h) poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny.

Informacja w/s zgłoszeń pod numerem 32/832-94-01 lub 32/832-94-20

Rekrutacja do projektu odbywa się  w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu)  

w poniedziałki i środy w godz. od 9.00 do 15:30,  (1 piętro , pokój B20)

Załączniki muszą być wydrukowane w kolorze!