logo Europejskich Funduszy Społeczny

Drugie zapytanie ofertowe – dostawa żywności na poczęstunek 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/2023/EFS/9.2.6

poniżej 20 tys. zł netto

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. ponownie zaprasza do składania ofert na dostawę żywności na poczęstunek dla uczestników dziennego ośrodka rehabilitacyjnego. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności przeznaczonej na poczęstunek dla podopiecznych   dziennego ośrodka rehabilitacyjnego.
Szczegółowy przedmiot zamówienia wskazany jest w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 1).
Dostawa powinna odbywać się min. 2 razy w tygodniu.
Miejsce dostawy: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. , ul. Hubala Dobrzańskiego 131 , Sosnowiec.
Dostawy mają być realizowane w okresie od podpisania umowy do  30.06.2023r.  zgodnie ze  zgłaszanym na bieżąco zapotrzebowaniem.
Oferty należy złożyć w Siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2023 do godz. 10.00
Szczegóły w załącznikach.

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office