Zapytanie ofertowe – usługi lekarskie 2023 – dyżury

Drugie zapytanie ofertowe – dostawa żywności 2023

Wybór oferenta – transport osób starszych 2023

Otwarcie ofert – transport osób starszych 2023

Wybór oferenta – dostawa żywności 2023

Wybór oferenta – usługi pralnicze 2023

Wybór oferenta – odbiór i utylizacja odpadów medycznych 2023

Otwarcie ofert – usługi pralnicze 2023