Zapytanie ofertowe – wyroby medyczne, środki lecznicze i leki

Hospicjum zaprasza do składania ofert w ramach zapytania nr 01/H/2024:

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, produktów do żywienia pn i en, wyrobów medycznych oraz dezynfekcji do działu farmacji w hospicjum sosnowieckim im. Św. Tomasza Ap.

Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2021 do godz. 10:00.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2021 do godz. 11:30.

W związku z tym zmieniono treść zapytania ofertowego umieszczonego w załącznikach.

Szczegóły w załącznikach poniżej:

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office