Współrealizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

HOSPICJUM SOSNOWIECKIE IM. ŚW. TOMASZA AP.

współrealizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzenia pracownikom: pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających i osób kuchenkowych, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienie, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt. Dofinansowanie przeznaczona jest również na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Hospicjum.

 

Dofinansowanie projektu:  227 434,86