logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – transport osób starszych

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących transportu osób starszych

 w Hospicjum Sosnowieckim nr 05/EFS 9.2.1/ 2022

w ramach realizacji projektu pn: „„Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 03.01.2022r. o godzinie 12.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla- Członek Komisji,
  • Agnieszka Szopa- Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 17.12.2021r. do dnia 03.01.2022r. do godz. 12.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto poniżej 50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 03.01.2022 r. do godz. 12.00 wpłynęły dwie oferty:

– z firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EUROCAR”, ul. 1 Maja 21, Czeladź

– z firmy VIVO-MARK Marek Pawłowski, ul Piękna 10/37 , Sosnowiec

  1. W sesji otwarcia nie uczestniczyli  przedstawiciele Oferentów.
  2. Po przeliczeniu zaproponowanej stawki dziennej przez przewidywaną ilość dni przewozów w 2022r. okazało się, że obie oferty przewyższają wartość netto 50.000,00 zł, co obliguje Zamawiającego do ponownego przeprowadzenia zapytania ofertowego w nowym trybie dla zamówień powyżej 50.000,00 zł netto.

Nowe zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone na Bazie Konkurencyjności.

Oferenci zostali o tym poinformowani.

  1. Na tym protokół zakończono.

Dnia 03.01.2022.