logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – transport osób starszych 2023

 PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących transportu osób starszych

 w Hospicjum Sosnowieckim nr 05/EFS 9.2.1/ 2023

w ramach realizacji projektu pn: „„Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 10.01.2023r. o godzinie 12.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla- Członek Komisji,
  • Agnieszka Szopa- Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 29.12.2023r. do dnia 10.01.2023r. do godz. 12.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto poniżej 50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl

Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 10.01.2023 r. do godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty:

Oferent Data wpływu Cena brutto/dzień
VIVO-MARK Marek Pawłowski, ul. Piękna 10/37 , Sosnowiec 09.01.2023 godz. 14.35 335,00 zł
SPIDER Mateusz Pająk, ul. Wiślana 16, 32-600 Brzezinka 10.01.2023 godz. 11.10 367,00 zł
FW. SKORPION Marek Piotrowski, ul. Strzelecka 5, 41-200 Sosnowiec 10.01.2023 godz. 10.30 479,52 zł

  1. W sesji otwarcia nie uczestniczyli  przedstawiciele Oferentów.

Zamawiający po sprawdzeniu poprawności wszystkich ofert i spełnieniu wymagań formalnych i merytorycznych, ogłosi rozstrzygnięcie najpóźniej w dniu 11.01.2023r.

  1. Na tym protokół zakończono.

Dnia 10.01.2023.