logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – drugie zapytanie na usługi lekarskie

 PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących usług lekarskich w Hospicjum Sosnowieckim nr 12/EFS 9.2.1/ 2022

w ramach realizacji projektu pn: „„Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 11.02.2022r. o godzinie 13.01 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla- Członek Komisji,

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 02.02.2022r. do dnia 11.02.2022r. do godz. 13.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej 50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl  oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 11.02.2022. do godz. 13.00 nie wpłynęły żadne oferty. Było to już drugie zapytanie w tym przedmiocie.

Dnia 11.02.2022.