logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – dostawa żywności

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy żywności do kuchni w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap.

nr 03/EFS 9.2.1/2022

w ramach realizacji projektu pn: „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”  współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 23.12.2021r. o godzinie 10.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Krzysztof Madejczyk – Członek Komisji,
  • Iwona Łuczak – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 10.12.2021r. do dnia 23.12.2021r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl , :  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 23.12.2021r. do godz. 10.30 wpłynęły następujące oferty :

Cześć 2 – Nabiał

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ART.-MLECZ A. Okoczuk Spółka Jawna, ul. Śląska 64a, 32-500 Chrzanów 22.12.2021 godz. 9.40 43.996,05

Część 3 – Jajka

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
ART.-MLECZ A. Okoczuk Spółka Jawna, ul. Śląska 64a, 32-500 Chrzanów 22.12.2021 godz. 9.40 4.902,00

Część 4 – warzywa i owoce mrożone

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI, M.Karkut i Wspólnicy sp.j. ul. Składowa 11, 41-902 Bytom 23.12.2021 godz. 8.00 15.626,00

Cześć 5 – Ryby

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI, M.Karkut i Wspólnicy sp.j. ul. Składowa 11, 41-902 Bytom 23.12.2021 godz. 8.00 21.992,00

Część 7 – Wędliny , drób , mięso.

Wpłynęła jedna oferta ale została przesłana na e-maila co jest niezgodne z warunkami określonymi w SOWUZ dlatego oferta ta nie został wzięta pod uwagę.

  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  żaden przedstawiciel Oferenta.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 24.12.2021r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 23.12.2021r.